Danh sách địa điểm tại Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Chăn ga Tú Anh Đà Nẵng, 141/10 Trần Xuân Lê, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 141/10 Trần Xuân Lê, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0906564052

Phòng vé máy bay Hải Vân, 150 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 150 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0398984245

Bàn thờ Đại Phước, 95-97 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 95-97 Điện Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0916098099

Quán cafe 288, 288 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 288 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0935852331