Danh sách địa điểm tại Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Quán cafe 288, 288 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 288 Cù Chính Lan, Phường Thanh Khê Đông, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0935852331

Nhà hàng chay Hương Sen, 30/1 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • 30/1 Đặng Thai Mai, Phường Thạc Gián, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

Sửa áo quần Đà Nẵng, K240/11 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

  • K240/11 Lê Duẩn, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
  • 0988782679