Danh sách địa điểm tại Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

Phúc Long Kiosk Nội Phật, Thôn Nội Phật , Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

  • Thôn Nội Phật , Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • 02871001968

Phúc Long Kiosk Chợ Yêm, 15 Xóm Chợ Yêm , Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội

  • 15 Xóm Chợ Yêm , Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
  • 02871001968