Danh sách địa điểm tại Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

Sofa Trường An, Số 299 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

  • Số 299 Trần Nhân Tông, Phường Nam Sơn, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
  • 0918932688

Phúc Long Kiosk Trần Tất Văn, 42 Trần Tất Văn, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

  • 42 Trần Tất Văn, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
  • 02871001968

Bánh mì thịt xiên nướng, 2-22 Hoàng Quốc Việt, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

  • 2-22 Hoàng Quốc Việt, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
  • 0853740991

Bánh Mì Tam Giác - Doner kebab, 171 Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng

  • 171 Phan Đăng Lưu, Phường Trần Thành Ngọ, Quận Kiến An, Thành phố Hải Phòng
  • 0943338379