Danh sách địa điểm tại Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Đá ốp lát Hải Phòng - kho đá Tuấn Khánh, Ngõ 620 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • Ngõ 620 Thiên Lôi, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • 0913751981

MLB AEON MALL LÊ CHÂN, HẢI PHÒNG, T1-48 TẦNG 1, SỐ 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • T1-48 TẦNG 1, SỐ 10 Võ Nguyên Giáp, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • 02258831068

Phúc Long Kiosk Thiên Lôi, 622B Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • 622B Thiên Lôi, Phường Vĩnh Niệm, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • 02871001968

Cafe Xây Dựng Hải Phòng, 563 Nguyễn Văn Linh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • 563 Nguyễn Văn Linh, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • 0944413375

Cafe Bình, 47A Nguyễn Công Trứ, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • 47A Nguyễn Công Trứ, Phường Hàng Kênh, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Indochine Café, 109 Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • 109 Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng
 • 0946115989

828 Coffee & Tea, Hồ Sen, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • Hồ Sen, Phường Trại Cau, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

Cà Phê Tý, 135 Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

 • 135 Quán Nam, Phường Kênh Dương, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng