Danh sách địa điểm tại Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Milano Coffee Lạch Tray- Tuấn Rượu Luxury, 219D Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 219D Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0854258888

Sky Coffee, 28 Ngõ 128 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 28 Ngõ 128 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0906928123

KAFA Café, 243A Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 243A Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0858247113

Lạc Hồng Coffee và Ăn Sáng, 20A Trung Tâm TM Parkson Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 20A Trung Tâm TM Parkson Lê Hồng Phong, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0899093668

Cà Phê Ông Bầu Văn Toàn, 193 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 193 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0329277277

Highlands Coffee Văn Cao, 178 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 178 Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Milano coffee - Hát cho nhau nghe, 57 Ngõ 420 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 57 Ngõ 420 Lạch Tray, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng
 • 0936070701

Bánh Mì Dân Tổ, Nam Pháp 1, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • Nam Pháp 1, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng, 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

 • 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng