Danh sách địa điểm tại Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà thờ Đức Bà - Tổng giáo phận Sài Gòn, 1 Công Trường Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 1 Công Trường Paris, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Matsuri Yaki Restaurant, 178 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 178 Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0938761969

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, The Lancaster, 22-22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • The Lancaster, 22-22 Bis Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0968161711

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, L6-SH02, Tầng trệt, Lux6, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • L6-SH02, Tầng trệt, Lux6, Vinhomes Golden River, 02 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0866205711

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, Tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tòa nhà Mê Linh Point Tower, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0338927711

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, Tầng trệt – Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

 • Tầng trệt – Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0869600120