Danh sách địa điểm tại Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn Tâm Tín, 35 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 35 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02862600440

Khách sạn Vinh Dung, 64 Đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 64 Đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0909039919

Khách Sạn Phúc Lộc Thọ, 126 Vành Đai Trong, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 126 Vành Đai Trong, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02822530393

Khách sạn Dương Văn Luân, 22 Đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 22 Đường số 46, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0898879696

Khách sạn Đông Đô, 95A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 95A Mã Lò, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0962794455

Khách sạn Thanh Tuyen, 27 Đường số 17, Khu dân cư, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 27 Đường số 17, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0834270993

Khách sạn ABC, 45 Đường số 6A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 45 Đường số 6A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02838777981

Khách sạn Minh Tuấn, 243 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 243 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0941618833

Khách sạn Phu Si Hotel, 63 Đường số 6A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 63 Đường số 6A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02862712798