Danh sách địa điểm tại Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Nhà vườn sinh thái VIME Garden, 720A, Toà Landmark 81, 44.OT01 Vinhomes Central Park Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 720A, Toà Landmark 81, 44.OT01 Vinhomes Central Park Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02871086689

Lò Bánh Mì Đa Kao, 18 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 18 Ngô Tất Tố, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02838403381

Bánh Mì Hoàng Thanh, 454 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 454 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Lò Bánh Mì Hà Nội, 54 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 54 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0979359892

Lò Bánh Mì Thanh Tâm, 175 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 175 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0902584318

Lò Bánh Mì Ánh Hồng, 11 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 11 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0973005899