Danh sách địa điểm tại Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn Dương Văn Luân, 22 Đường số 46, Phju7oTân Tạo, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 145 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0898879696

Khách Sạn Thiên Phú, 56 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 56 Tân Hương, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0902805379

Khách Sạn Ruby, 137 Đường CN11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 137 Đường CN 11, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02838160663

Thu's Homestay, 197/95 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 197/95 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0965652309

Khách Sạn Xuân Hồng, 539 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 539 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02839730525

Homestay Sunny's House, 69 Yên Đỗ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 69 Yên Đỗ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Khách sạn Quoc Khanh Hotel, 30 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

 • 30 Trần Thủ Độ, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh