Danh sách địa điểm tại Tỉnh Sóc Trăng

Nhà Hàng Hải Tượng Sóc Trăng, 02, KTM 05, Đường số 6 , Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 02, KTM 05, Đường số 6 , Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 02993614247

Nhà Hàng Tư Được, 594 Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 594 Nguyễn Huệ, Phường 9, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 02993838666

Nhà Hàng Vương Pạ, 220 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 220 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Nhà hàng Dương Lái, 137 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 137 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0913828125

Nhà hàng Hoàng Gia, 322 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 322 Mạc Đĩnh Chi, Phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0946122369

Áo Cưới Giúp, Tỉnh 939, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng

 • Tỉnh 939, Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, Huyện Mỹ Tú, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0902973732