Danh sách địa điểm tại Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Cửa hàng Gas Bình Minh, 417 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • 417 Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
  • 02873099799

Mộc Koi cofe tea, 115 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • 115 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

New World, 33 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • 33 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
  • 0914574949

Cà Phê 136, 49 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • 49 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Cà Phê 17, Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • Trần Hưng Đạo, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
  • 02993812828

Cà Phê Phố, 31 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

  • 31 Lê Duẩn, Phường 3, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng