Danh sách địa điểm tại Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Trà Sữa OX, 56 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 56 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0908289833

Cafe Di Sản, 04 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 04 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0916590105

The Whale coffee & tea, 133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 133 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0386246667

Ciu96 Food & Drink, 05 Ngô Gia Tự, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 05 Ngô Gia Tự, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0901419896

Cafe Hương Cau, Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Mộc Miên, 187 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 187 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0937474747

Cafe Thi Thơ, , Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Cafe Khúc Ban Chiều, Đường Hồ Nước Ngọt , Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • Đường Hồ Nước Ngọt , Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Cà Phê 46, 62 Ngô Gia Tự, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 62 Ngô Gia Tự, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Quán CÓC coffee, 124 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

 • 124 Lê Lợi, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng
 • 0907770248