Danh sách địa điểm tại Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

Trà Anh Phong Thái Nguyên, Tổ 2 , Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • Tổ 2 , Phường Chùa Hang, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • 0984665477

Phúc Long Kiosk Hoàng Ngân, 25 Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • 25 Hoàng Ngân, Phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • 02871001968

Khách sạn Hải Âu, 756 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • 756 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • 02083737389

HBN 3 Hotel, 320 Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • 320 Quang Trung, Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • 0941826262

VIET MOTEL, 451 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên

  • 451 Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên
  • 0973208457