Bệnh viện

Bệnh viện Bình Thạnh - Cơ sở 2, 52 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

  • 52 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
  • 02838996442

Quầy Thuốc Lệ Thu, 215 Phố Hạ Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ

  • 215 Phố Hạ Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Tỉnh Phú Thọ
  • 0985124838

Nhà, 316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh

  • 316C Phạm Hùng, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh