Nhà trẻ, Mầm non, Mẫu Giáo

Trường Mầm non Địa Linh, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

  • Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

Trường Mầm non Yến Dương, Loỏng Lứng, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn

  • Loỏng Lứng, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Kạn