Tiệm bánh kem

Tiệm bánh kem Thiên Thần - 328B Phan Đình Phùng, Phường 1, Phú Nhuận

 • 328B Phan Đình Phùng, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0935579868

Tiệm bánh kem Bắp Hachi - 5 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh

 • 05 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0978950723

Tiệm bánh kem kem queen’s - 290 Nơ Trang Long, Phường 12, Bình Thạnh

 • 290 Nơ Trang Long, Phường 12, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 0589999808

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 330 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3

 • 330 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02835260282

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 207 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8

 • 207 Liên Tỉnh 5, Phường 5, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02839810962

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 315 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4

 • 315 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02862616715

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 426 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

 • 426 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02862974647

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 445 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình

 • 445 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02838440171

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 446 A Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú

 • 446A Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02836208321

Tiệm bánh kem Hỷ Lâm Môn - 548 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5

 • 548 Nguyễn Trãi, Phường 8, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
 • 02838561341