Tiệm bánh mì

Tiệm bánh mì Cô Nguyệt, 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

  • 90 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Tiệm bánh mì Hiền, 29/1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

  • 29/1 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Tiệm bánh mì tam giác Chị Xu, 208 Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 208 Trần Hưng Đạo, Phường Đội Cung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì Vân Bờm, 77 Phùng Khắc Khoan, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 77 Phùng Khắc Khoan, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì C3, 45 Đặng Tất, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 45 Đặng Tất, Phường Lê Mao, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì C3, 99 Kim Đồng, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 99 Kim Đồng, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì Vân Bờm, 84 Phong Đình Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 84 Phong Đình Cảng, Phường Hưng Dũng, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì Lập Vinh, 270 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 270 Nguyễn Văn Cừ, Phường Hưng Bình, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì Bà Vị, 188 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 188 Lê Duẩn, Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Tiệm bánh mì Giao Hiền, 100 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

  • 100 Đặng Thái Thân, Phường Cửa Nam, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An